Kriisiõppused

Kriisiõppuseid kasutatakse erinevate meeskondade arendamiseks, kuid ennekõike ka vajalike strateegiate, taaste- ja talitluspidevuseplaanide rafineerimiseks intsidentide või kriisiolukordade lahendamiseks.

Stsenaariumipõhised kriisiõppused pakuvad osalejatele mõõdukat provokatsiooni ja võimaldavad luua fundamentaalse alustala regulatsioonide ja kriisilahendusoskuste parendamiseks. Meie eesmärk on luua fiktiivne ebamugavus, et tuua osalejaskond mugavustsoonist välja. Läbi sellise reguleeritud kaose saame efektiivselt testida nende otsuselangetamise oskuseid turvalises õpikeskonnas.

Meie kriisiõppused eeldavad minimaalseid eelnevaid tehnilisi teamiseid, sest peamine rõhk seisneb poliitikatel ja arvamustel.

Me pakume oma kriisiõppuseid erinevates formaatides, nii füüsiliselt kohapeal kui virtuaalselt veebis, nii stsenaariumipõhisel arutelul kui ka hajutatud töögruppides.

Kõige efektiivsemad formaadid ja õppuse skoobi sätestamine toimub esmakohtumisel.

Kriisiõppuseid kasutatakse erinevate meeskondade arendamiseks ja vajalike strateegiate, taaste ning toimepidevusplaanide rafineerimiseks.

Ettevõtete poolt usaldatud

Meie põhiväärtused

Ei ole olemas üheseid küberteadlikkuse koolitusi. Kohandamine on edu võti.

Harimise ja koolituste peale kulutatud aeg on hinnaline. Riskihindamine aitab korraga kaks eesmärki saavutada.

Küberteadlikkuse koolitused peavad olema süsteemsed ja pidevad, et tagada maksimaalne kasu.

Kuidas me töötame?

Stsenaariumipõhine õppus

Iga õppus viiakse läbi fiktiivse stsenaariumi pinnal, mis koosneb eelnevalt toimunud päriselulistest sündmustest ja intsidentidest tagamaks realismi ja interaktiivsuse.

“Sisuliste” ja “otsustusprotsessi” probleemide eraldamine

Tihtipeale on sisulisi otsuseid lihtsam langetada kui nendeks vajalike otsustusprotsesside kokkuleppimine. Seetõttu on selline eraldatus kriitiline õppuse edukal rakendamisel.

Vahetu tulemuste kuvamine

STRATEX tarkvara võimaldab kohest jäädvustamist ja kuvamist õppuse tulemustest, hõlbustades sisukaid arutelusid ja seisukohti.

Ülevaatlik olukorrateadlikkus

STRATEX tarkvara võimaldab õppuse korraldajatel detailselt õppuse progressi jälgida, tagamaks eduka ja probleemivaba läbiviimise.

Tehniline võimekus

  • Automaatne kasutajakontode loomine läbi .CSV failivormingu

  • Vahetu tulemuste kuvamine

  • Reaalajas olukorrateadlikkus

  • Kohandatud õpigruppide loomine detailseks analüüsiks

  • Mitmete stsenaariumiharude haldamine

  • Erinevad küsimusmoodulid (üksikvastusega, mitmikvastusega, skaala, raamistikuküsimused, vabas-vormis)

  • Multimeedia tugi (pildid, videod, manused ja muu)

  • Erinevate andmetabelite eksport

Võta meiega demo jaoks ühendust

Võta ühendust meie ekspertidega, et selgitada välja parim koolituslahendus ja sisu oma küberturbe ja vastavuskontrollialaseks vajaduseks meie arsenalist.

Viimased uudised