Privaatsuspoliitika

ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEATIS (PRIVAATSUSTEATIS)

 • ÜLDINE
  • Seda veebisaiti haldab RiskSight OÜ (“meie“), mis pakub digitaalseid lahendusi ja küberturvalisuse õppusi (“teenus“). Mõistame teie privaatsuse tähtsust ja oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele.
  • See privaatsusteatis (“teatis“) selgitab põhimõtteid selle kohta, kuidas me kogume ja kasutame teavet, kui külastate veebisaiti www.risksight.io (“veebisait”), võtate meiega ühendust veebisaidi või muude suhtluskanalite kaudu, juriidiline isik, kelle heaks töötate või keda esindate, soovib sõlmida või on sõlminud meiega lepingu, taotleda demo- või tasuta prooviversiooni või teha muid toiminguid meie veebisaidil,  mis tähendab, et me saame ja töötleme teie isikuandmeid.
  • Töötleme teie isikuandmeid käesolevas teatises kirjeldatud viisil ja kooskõlas kohalduvate õigusaktidega, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (2016/679) (“GDPR”) ja Eesti Vabariigi riiklike andmekaitseseadustega, mis kohalduvad käesoleva teatise punktis 2 nimetatud vastutava töötleja suhtes.
  • Pange tähele, et see teatis ei kehti andmete kohta, mida me töötleme teenuse osutamise tõttu. Kuna tegutseme volitatud töötlejana, reguleerib selliste andmete töötlemist meie kliendiga, kes on vastutav töötleja, sõlmitud andmetöötlusleping. Vastutav töötleja vastutab sellise andmetöötluse eest ja on kohustatud andma teile teavet sellise andmetöötluse kohta.
  • Kui avaldate meile kolmanda(te) isiku(te) (nt oma töötaja, juhatuse liikme, kaastöötaja jne) isikuandmeid, olete kohustatud neild käesoleva teatise juurde suunama.
 • KONTROLLER
  • Teatise punktis 4 välja toodud isikuandmete töötlemise eesmärkidel on teie isikuandmete vastutav töötleja:

RiskSight OÜ
Registrikood: 14406183
Aadress: Toompuiestee 35, 10149, Tallinn
E-post: info@risksight.io

 • Isikuandmete kaitsega seotud päringute korral võtke meiega ühendust kirjalikult: info@risksight.io
 • ISIKUANDMETE KATEGOORIAD JA ALLIKAD
  • Isikuandmed on teave, mida saab kasutada teie kui eraisiku otseseks või kaudseks kordumatuks tuvastamiseks (“isikuandmed“). Kogutud isikuandmete allikas sõltub sellest, kuidas te meiega suhtlete. Võime saada ja töödelda järgmistesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid:
   • Põhiandmed: nimi, e-posti aadress, telefoninumber, juriidilise isiku nimi (“põhiandmed“).

Allikas: isikuandmed, mille esitate meile otse, kui esitate oma andmed meie veebisaidi kaudu või meiega ühendust võttes; või seda pakub meile juriidiline isik, kelle heaks te töötate või keda esindate.

 • Lepinguliste suhete sõlmimiseks ja haldamiseks juriidilise isikuga, kelle heaks te töötate või keda esindate, töötleme järgmisi isikuandmeid: juriidilise isiku nimi, registrikood ja ametinimetus (“lepinguandmed“).

Allikas: isikuandmed, mille te meile otse esitate või mille on meile esitanud juriidiline isik, kelle heaks te töötate või keda esindate.

 • Kui suhtlete meiega veebisaidi, reaalajas vestluse või e-kirjade kaudu, töötleme järgmisi isikuandmeid: põhiandmed, lepinguandmed, teie sõnumi sisu. (“sideandmed“).

Allikas: isikuandmed, mille edastate meile otse või andmetöötleja kaudu, kui võtate meiega ühendust.

 • Turundusandmed: Põhiandmed, positsioon. Lisaks võime täiendada isikuandmeid, mille olete meile otse esitanud, teabega, mis on saadud avalikult kättesaadavatest allikatest (st LinkedIn, e-posti otsing, riigipõhised äriregistripidajad) (“turundusandmed“).

Allikas: teave, mille te meile otse esitate, ja teave, mille oleme saanud avalikult kättesaadavatest allikatest.

 • Kui kasutate teenust, töötleme järgmisi andmeid, mille hulka võivad kuuluda teie isikuandmed: kasutaja ID, kasutaja roll, tootes tehtud toiming, selle toimingu atribuudid, vealogid (“kasutusandmed“).

Allikas: Teenuse kasutamise ajal loob või kogub toote infrastruktuur ise kasutusandmeid automaatselt.

 • Veebisaidi külastamisel töötleb meie server järgmisi andmeid: IP-aadress, juurdepääsu pakkuja, viitav ja väljuv URL, kuupäev, kellaaeg, juurdepääsumärgid, seansi võti, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, teie navigeerimine veebisaidil, edastatud andmete hulk ja olek (“tehnilised andmed“).

Allikas: Veebisaidi sirvimise ajal genereerib või kogub veebisait ise teie seadmest tehnilisi andmeid automaatselt.

 • Küpsiste andmed. Me rakendame veebilehel küpsiseid, et optimeerida veebilehte ja selle funktsioone. Küpsised võivad koguda teie isikuandmeid. Lisateavet küpsiste eesmärkide ja funktsioonide kohta leiate meie küpsiste teatisest.
 • Kui te nõutavat teavet ei esita, ei pruugi meil olla võimalik teiega ühendust võtta, meie teenuseid osutada ega täita muid käesoleva teatise punktis 4 sätestatud eesmärke.
 • ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRGID
  • Meie õigustatud huvi hõlbustada õigusnõuete tõhusat koostamist, esitamist või kaitsmist

Protsessimiseesmärk

Protsessimiseesmärgi õiguslik alus

Protsessimiseesmärgil kasutatud isikuandmed

Lepingueelsete läbirääkimiste ja suhtluse käsitlemine, lepingu sõlmimine, lepingu täitmine ja lepingulise suhte haldamine

Kui juriidiline isik, kelle heaks te töötate või keda esindate, soovib saada või on juba meie klient või partner ja päring puudutab potentsiaalset või käimasolevat kliendi- või partnersuhet meiega, on õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi võtta ja rakendada lepingueelseid meetmeid või täita juriidilise isiku ja meie vahel sõlmitud lepingut

Põhiandmed, lepinguandmed, sideandmed

Lepingu täitmine ostetud toodete kohaletoimetamisega (sealhulgas meie toote tasuta prooviperioodi pakkumine), teiega ühenduse võtmine ostetud toodete osas

Meie õigustatud huvi täita juriidilise isiku ja meie vahel sõlmitud lepingut

Põhiandmed, lepinguandmed, sideandmed

Pakume teile juurdepääsu meie demokeskkonnale

Meie õigustatud huvi võtta lepingueelseid meetmeid seoses võimaliku lepinguga, mis sõlmitakse juriidilise isiku vahel, kelle heaks te töötate või keda esindate, ja meie vahel

Põhiandmed

Teile meie teenuse uuenduste kohta teabe saatmine e-posti teel

Meie õigustatud huvi teavitada oma kliente teenuse uuendustest

Põhiandmed

Veebisaidi, reaalajas vestluse või e-posti kaudu esitatud päringutele ja taotlustele vastamine, sealhulgas demo saamisega seotud esildised

Meie õigustatud huvi tagada tõhus suhete haldamine potentsiaalsete klientide, partnerite ja huvitatud isikutega

Kui juriidiline isik, kelle heaks te töötate või keda esindate, soovib saada või on juba meie klient või partner ja päring või taotlus on seotud potentsiaalse või käimasoleva kliendi- või partnersuhtega meiega, on õiguslikuks aluseks lepingu lepingueelsete meetmete võtmine ja rakendamine või juriidilise isiku ja meie vahel sõlmitud lepingu täitmine

Sideandmed

Meie toodete kasutamise analüüsimine

Meie õigustatud huvi oma tooteid täiustada, täiendada ja täiustada

Kasutusandmed

Teie kohta teabe kogumine avalikult kättesaadavatest ressurssidest ja registripidajatelt kliendisegmentide loomiseks ja teile meie ettevõtte kohta pakutava teabe kohandamiseks

Meie õigustatud huvi edendada oma äritegevust ja tagada tõhus suhete haldamine potentsiaalsete klientide, partnerite ja huvitatud isikutega

Turundusandmed

Meie teenuseid puudutavate uudiskirjade ja muu turundusteabe saatmine e-posti teel

Meie uudiskirjaga liitumisel antud nõusolek

Kui oleme oma teenustega seoses ühendust võtnud, on meie õigustatud huvi oma sarnaseid teenuseid reklaamida

Turundusandmed

Uudiskirja tellimuste loendi haldamine

Meie õigustatud huvi tagada kehtiv õiguslik alus uudiskirjade saatmiseks ning antud ja tagasivõetud nõusolekute (tellimuste) salvestamiseks

Turundusandmed

Veebisaidi põhifunktsioonide kättesaadavaks tegemine ja Veebilehe haldamine, sealhulgas teabe kogumine veebilehe külastaja navigeerimise kohta Veebilehel

Meie õigustatud huvi pakkuda veebisaiti ja mõista veebisaidi kasutusmustreid, et oleks võimalik veebisaiti täiustada ja kasutajakogemust parandada

Tehnilised andmed

Töötlemise eesmärk

Töötlemise eesmärgi õiguslik alus

Lepingueelsete läbirääkimiste ja suhtluse käsitlemine, lepingu sõlmimine, lepingu täitmine ja lepingulise suhte haldamine

Kui juriidiline isik, kelle heaks te töötate või keda esindate, soovib saada või on juba meie klient või partner ja päring puudutab potentsiaalset või käimasolevat kliendi- või partnersuhet meiega, on õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi võtta ja rakendada lepingueelseid meetmeid või täita juriidilise isiku ja meie vahel sõlmitud lepingut

Põhiandmed, lepingu andmed, sideandmed

Lepingu täitmine ostetud toodete kohaletoimetamisega (sealhulgas meie toote tasuta prooviperioodi pakkumine), teiega ühenduse võtmine ostetud toodete osas

Meie õigustatud huvi täita juriidilise isiku ja meie vahel sõlmitud lepingut

Pakume teile juurdepääsu meie demokeskkonnale

Meie õigustatud huvi võtta lepingueelseid meetmeid seoses võimaliku lepinguga, mis sõlmitakse juriidilise isiku vahel, kelle heaks te töötate või keda esindate, ja meie vahel

Teile meie teenuse uuenduste kohta teabe saatmine e-posti teel

Meie õigustatud huvi teavitada oma kliente teenuse uuendustest

Veebisaidi, reaalajas vestluse või e-posti kaudu esitatud päringutele ja taotlustele vastamine, sealhulgas demo saamisega seotud esildised

Meie õigustatud huvi tagada tõhus suhete haldamine potentsiaalsete klientide, partnerite ja huvitatud isikutega

Meie toodete kasutamise analüüsimine

Meie õigustatud huvi oma tooteid täiustada, täiendada ja täiustada

 • Võime töödelda teie isikuandmeid muudel eesmärkidel tingimusel, et avaldame teile eesmärgid ja kasutamise vastaval ajal ning et te kas nõustute isikuandmete kavandatava kasutamisega, uuteks töötlemiseesmärkideks on olemas muud õiguslikud alused või uus eesmärk on kooskõlas ülaltoodud algse eesmärgiga.
 • ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD JA ANDMEEDASTUS
  • Me avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult kooskõlas käesoleva teatisega ja kes on kohustunud järgima konfidentsiaalsusnõuet või kelle suhtes kehtib seadusest tulenev konfidentsiaalsusnõue. Teie isikuandmed avaldatakse meie töötajatele, kes oma tööülesannete tõttu peavad teie isikuandmeid töötlema.
  • Kui see on vajalik ja vajalik meie ettevõtte edukaks üleandmiseks või ühinemise ja/või omandamise eesmärgil, võidakse teie isikuandmeid avaldada nimetatud omandajatele või õigusjärglastele ja nende esindajatele ja/või finants- ja õigusnõustajatele.

Teie kohta teabe kogumine avalikult kättesaadavatest ressurssidest ja registripidajatelt kliendisegmentide loomiseks ja teile meie ettevõtte kohta pakutava teabe kohandamiseks

Meie õigustatud huvi edendada oma äritegevust ja tagada tõhus suhete haldamine potentsiaalsete klientide, partnerite ja huvitatud isikutega

Turundusandmed

Meie teenuseid puudutavate uudiskirjade ja muu turundusteabe saatmine e-posti teel

Meie uudiskirja tellimisel antud nõusolek

Turundusandmed

Uudiskirja tellimuste loendi haldamine

Meie õigustatud huvi tagada kehtiv õiguslik alus uudiskirjade saatmiseks ning antud ja tagasivõetud nõusolekute (tellimuste) salvestamiseks

Turundusandmed

Veebisaidi põhifunktsioonide kättesaadavaks tegemine ja Veebilehe haldamine, sealhulgas teabe kogumine veebilehe külastaja navigeerimise kohta Veebilehel

 • Teie isikuandmetele võivad juurde pääseda kliendisuhete haldamise ja müügitarkvara pakkujad, kes hõlbustavad müüki ja haldavad meie suhtlust klientidega. Vastavaid teenuseid osutatakse Euroopa Liidus.

Meie õigustatud huvi pakkuda veebisaiti ja mõista veebisaidi kasutusmustreid, et oleks võimalik veebisaiti täiustada ja kasutajakogemust parandada

Tehnilised andmed

Veebisaidiga seotud probleemide diagnoosimine ja parandamine

Meie õigustatud huvi pakkuda andmete turvalisust ja vältida veebisaidiga seotud pettusi; veebisaidi toimimise tagamine

Analytics and marketing software services providers

Isikuandmeid sisaldava teabe säilitamine meie varundussüsteemides

Meie õigustatud huvi tagada andmetöötlustoimingute järjepidevus ja turvalisus

Kõik punktis 3.1 nimetatud andmekategooriad

 • Tagamaks, et meie teenusepakkujad järgivad piisavaid andmekaitsestandardeid, oleme sõlminud kõigi teenusepakkujatega, kes tegelevad meie nimel isikuandmete töötlemisega, kirjalikud andmetöötluslepingud. Väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (“EL/EMP”) asuvate teenusepakkujate puhul kasutame kaitsemeetmeid (nt Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused), et tagada teie isikuandmetele isikuandmete kaitse tase, mis on võrreldav EL-is/EMP-s kohaldatava tasemega. Jälgime oma teenusepakkujate vastavust ülaltoodud nõuetele. Teie taotluse korral teeme kättesaadavaks lisateabe kohaldatud kaitsemeetmete kohta.
 • ISIKUANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD
  • Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik käesoleva teatise punktis 4 nimetatud eesmärkide saavutamiseks või kuni juriidiline kohustus seda ette näeb. Isikuandmete sobiva säilitamisperioodi määramiseks võtame arvesse isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, teie isikuandmete volitamata kasutamisest või avalikustamisest tulenevat võimalikku kahju ohtu, töötlemise eesmärke ja seda, kas me suudame neid eesmärke saavutada muude vahenditega, ning kohaldatavaid seadusest tulenevaid kohustusi. Isikuandmete säilitamisel võtame arvesse vajadust lahendada vaidlusi ja jõustada meievaheline leping või muuta teie isikuandmed anonüümseks ja säilitada seda anonüümseks muudetud teavet määramata ajaks.
   • Tehingutega seotud põhiandmeid ja lepinguandmeid säilitatakse seitse aastat alates selle aasta algusest, mis järgneb majandusaastale, mil asjaomased isikuandmed koguti.
   • Teie demokonto (tootetutvustus) ja sellega seotud isikuandmed kustutatakse 60 päeva möödumisel konto loomisest.
   • Juhul, kui teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on nõusolek ja te otsustate nõusoleku tagasi võtta, lõpetame isikuandmete töötlemise eelnevalt teatatud eesmärgil, kuid säilitame märkust teie taganemise kohta teie otsuse ja meie andmetöötlustoimingute haldamise eesmärgil vähemalt 3 ja pool aastat.
  • Pärast käesoleva teatise punkti 6 kohaselt määratud säilitamisperioodi möödumist või töötlemise eesmärgil õigusliku aluse lõppemist võime isikuandmeid sisaldavaid materjale säilitada varundussüsteemides, kust vastavad materjalid pärast varundustsükli lõppu kustutatakse. Tagame, et varundamisperioodil rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid ja varundatud materjalid jäetakse kasutusest välja.
 • TEIE ÕIGUSED ANDMESUBJEKTINA
  • Meil on juriidiline kohustus tagada, et teie isikuandmed on täpsed ja ajakohased. Palume teil aidata meil seda kohustust täita, tagades, et teavitate meid kõigist muudatustest, mis tuleb teha teie töödeldavates isikuandmetes.
  • Seoses teie isikuandmete töötlemisega võite igal ajal kasutada järgmisi õigusi:
   • Juurdepääsuõigus: teil on õigus taotleda juurdepääsu mis tahes andmetele, mida võib pidada teie isikuandmeteks. See hõlmab õigust saada teavet selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, milliseid isikuandmete kategooriaid me töötleme ja milline on meie andmetöötluse eesmärk;
   • õigus parandamisele: teil on õigus nõuda, et me parandaksime teie isikuandmeid, kui arvate, et töötleme ebatäpseid või mittetäielikke isikuandmeid;
   • Õigus esitada vastuväiteid: teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete teatud töötlemisele, sealhulgas näiteks teie isikuandmete töötlemisele turunduslikel eesmärkidel või kui me muul viisil rajame teie isikuandmete töötlemise oma õigustatud huvile;
   • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele: teil on õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist, kui: (i) soovite vaidlustada teatud Isikuandmete õigsust, mida me töötleme, kehtib selline õigus seni, kuni meil on olnud võimalus veenduda Isikuandmete õigsuses; (ii) oleme töödelnud teie isikuandmeid ebaseaduslikult, kuid taotlete kustutamise asemel ainult kõnealuste isikuandmete kasutamise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise algsetel eesmärkidel, kuid teil on neid isikuandmeid siiski vaja õigusnõuete esitamiseks, esitamiseks või nende eest kaitsmiseks; (iv) olete esitanud vastuväiteid oma isikuandmete teatud osade meiepoolsele töötlemisele, kuni on tehtud otsus, kas meie õigustatud huvi teie isikuandmete töötlemisel kaalub üles teie mured või mitte;
   • õigus andmete kustutamisele: võite taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti, või kui leiate, et töötlemine on ebaseaduslik või kui leiate, et isikuandmed tuleb kustutada, et saaksime täita seadusest tulenevat nõuet;
   • Õigus andmete ülekandmisele: kui teie isikuandmeid töödeldakse automaatselt teie nõusolekul või vastastikuse lepingulise suhte alusel, võite taotleda, et edastaksime teile need isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus. Lisaks võite taotleda, et isikuandmed edastataks teisele vastutavale töötlejale. Pidage meeles, et viimast saab teha ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav;
   • õigus oma nõusolek tagasi võtta: juhtudel, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek selliseks töötlemiseks igal ajal tagasi võtta;
   • Õigus pöörduda järelevalveasutuse poole: kui te ei ole rahul meie vastusega Teie päringule seoses Isikuandmete töötlemisega või arvate, et töötleme Teie Isikuandmeid vastuolus seadusega, võite esitada oma kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile aadressil info@aki.ee (https://www.aki.ee/).
  • Ülaltoodud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust vastavalt käesoleva teatise punktile 2. Pange tähele, et peaksite esitama meile piisava teabe, et saaksime vastata teie taotlustele jaotises 2 loetletud õiguste kohta. Enne teie päringule vastamist võime paluda teil esitada lisateavet teie autentimiseks ja teie taotluse hindamiseks.
 • LINGID TEISTELE VEEBISAITIDELE
  • Kui pakume linke kolmandate isikute veebisaitidele, ei kohaldu see teatis selliste kolmandate isikute teostatavale andmetöötlusele. Sellistel veebisaitidel kuvatav sisu ja lingid on väljaspool meie kontrolli ning me ei vastuta meie enda veebisaidilt lingitud veebisaitide tavade eest (või linkimise eest meie veebisaidile). Lisateavet selle kohta, kuidas kolmandad isikud teie isikuandmeid töötlevad, leiate teiste külastatud veebisaitide vastavatest privaatsusteatistest.
 • KÄESOLEVA TEATISE MUUDATUSED
  • Käesolevat teatist võidakse aeg-ajalt muuta või täiendada, et kajastada muudatusi viisis, kuidas me isikuandmeid töötleme, ning sellisel juhul ilmub sellele lehele teatise uusim versioon. Palun kontrollige seda regulaarselt ja eriti enne uue isikut tuvastava teabe esitamist.

Versioon: 2022-1