Kohandatud koolitused

Kui peaks esinema huvi sisuloomeks RiskSighti tavadeemade väliselt, oleme hea meelega antud projekte realiseerimas.

Meie ekspertidel on laialdane kogemus eriprojektide täitmisel näiteks nii metsanduses, meditsiinis kui akadeemilises vallas, olles loonud ja aidanud luua spetsiifilise erisisuga kursuseid mitmetele juhtivorganisatsioonidele.

Raamistik kohandatud koolituste loomiseks põhineb meie varalisel riskihindamismetoodikal, tagades ülevaatliku ja sisulise analüütilise kokkuvõtte erinevates riskivaldkondadest ja tüüpidest sõltumata õpiteemast või valdkonnast.

Me võimaldame sisuloomet nii teksti kui multimeedia formaadis.

Koolituse materjalid saab struktureerida vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

Kohandatud koolitused, mis põhinevad meie riskihindamise metoodikal on tõestanud ennast väärtusliku koolitus- ja riskimaandamistööriistana sõltumata sisust endast.

Ettevõtete poolt usaldatud

Meie põhiväärtused

Ei ole olemas üheseid küberteadlikkuse koolitusi. Kohandamine on edu võti.

Harimise ja koolituste peale kulutatud aeg on hinnaline. Riskihindamine aitab korraga kaks eesmärki saavutada.

Küberteadlikkuse koolitused peavad olema süsteemsed ja pidevad, et tagada maksimaalne kasu.

Kuidas me töötame?

Kohandatud

Mittetehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks sõltuvalt tööstusvaldkonnast ja eesmärkidest.

Kohandatud

Mittetehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks sõltuvalt tööstusvaldkonnast ja eesmärkidest.

Kohandatud

Tehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks sõltuvalt tööstusvaldkonnast ja eesmärkidest.

Kohandatud

Tehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks sõltuvalt tööstusvaldkonnast ja eesmärkidest.

Tehniline võimekus

  • Individuaalne ja organisatsiooni riskiprofiil

  • Keeletugi 15-le erinevale keelele

  • Üksiksisselogimise võimekus (SAML, LDAP ja muu)

  • Kohandatud õpigruppide loomine detailseks analüüsiks

  • E-mailiteavitused kasutajatele

  • Kohandatav veebiliides

  • Multimeedia tugu (pildid, videod, manused ja muu)
  • Riskiprofiilide & kursuse tagasiside eksportimine

Võta meiega demo jaoks ühendust

Võta ühendust meie ekspertidega, et selgitada välja parim koolituslahendus ja sisu oma küberturbe ja vastavuskontrollialaseks vajaduseks meie arsenalist.

Viimased uudised