Küberteadlikkus

Küberteadlikkus on kogum teadmisi ja parimaid praktikaid tagamaks nii individuaalse kui ka organisatoorse kaitse pahatahtliku kübertegevuse eest.

Meie kontseptsioon põhineb tõekspidamisel, et inimriskikäitumise haldamine küberruumis on pidev protsess, kus nii koolitatavad kui koolitajad ühiselt peavad õppima ja kohanema.

Küberteadlikkuse kursus on interaktiivne, kaasahaarav ja efektiivne tööriist, mis koosneb õppemoodulise ja kahest eraldiseisvast testmoodulist addresseerimaks inimriskikäitumist küberruumis.

Koolitusmaterjalid põhinevad päriselulistel situatsioonidel aitamaks tagada realismi. Osalejatel palutakse reageerida vastavalt oma parimatele hinnangutele.

Igale osalejatele koostatakse kursuse läbimisel ülevaatlik riskiprofiil.

Küberteadlikkus on kogum teadmisi ja parimaid praktikaid tagamaks nii individuaalse kui ka organisatoorse kaitse pahatahtliku kübertegevuse eest.

Usaldavad partnerid

Meie põhiväärtused

Ei ole olemas üheseid küberteadlikkuse koolitusi. Kohandamine on edu võti.

Harimise ja koolituste peale kulutatud aeg on hinnaline. Riskihindamine aitab korraga kaks eesmärki saavutada.

Küberteadlikkuse koolitused peavad olema süsteemsed ja pidevad, et tagada maksimaalne kasu.

Kuidas me töötame?

Isiksus

Mittetehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks inimese taju endast kui ohust, suhtumine riskimaandamise tegevuste vallas kui ka distsipliini rakendamine erinevate tehniliste teadmiste vallas.

Organisatsioon

Mittetehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks üldine organisatsioonikultuur seoses õpiteemaga, infohalduse poliitikad ja potentsiaalsed lühiteed ja erandid olulistes või rasketes olukordades

Teadmised

Tehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks paroolid (loomine & haldamine), mitmikautentimine, andmehaldus eemaldatavate seadmetega ning liikuvas või kodukeskkonnas töötamisega seonduvad ohud.

Haavatavus

Tehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks sotsiaalmeedia mõjud ja potentsiaalsed ohud, õngitsuskirjad, e-mailide lahusus läbi töö ja eralu toimetuste ning ohutu veebisirvimine.

Tehniline võimekus

  • Individuaalne ja organisatsiooni riskiprofiil

  • Keeletugi 15-le erinevale keelele

  • Üksiksisselogimise võimekus (SAML, LDAP ja muu)

  • Kohandatud õpigruppide loomine detailseks analüüsiks

  • E-mailiteavitused kasutajatele

  • Kohandatav veebiliides

  • Multimeedia tugu (pildid, videod, manused ja muu)
  • Riskiprofiilide & kursuse tagasiside eksportimine

Võta meiega demo jaoks ühendust

Võta ühendust meie ekspertidega, et selgitada välja parim koolituslahendus ja sisu oma küberturbe ja vastavuskontrollialaseks vajaduseks meie arsenalist.