Kas näed riski?

Kliendikesksed inimriskide
maandamise koolitused

Kas näed riski?

Kliendikesksed inimriskide
maandamise koolitused

Usaldavad partnerid

RiskSight numbrites

19

riiki

351 893

treeninglitsentsi

545

sisuelementi

20

keelt

Tooted ja teenused

Küberteadlikkus

Kaasaaegne töötajate küberteadlikkus on organisatsiooni küberturbe tagamisel fundamentaalse tähtsusega. Me oleme disaininud oma kursuse kuulates erinevate klientide tagasisidet, jälgides üha esile kerkivaid küberohte ning võttes arvesse ka käitumusharjumuslikud ja psühholoogilised aspektid. Me usume, et küberteadlikkuse programmi loomine igas organisatsioonis vajab kohandamist vastavalt organisatsiooni spetsiifilistele vajadustele, nõuetele ja iseäärasustele. Lisaks usume, et küberteadlikkuse koolitused peaksid tagama selgesti mõõdetava statistika, auditeeritavad tulemused ja tagama sisendi organisatsioonide küberriskide hindamiseks.

Vastavuskontroll

Andmekaitse, korruptsioonivastasuse/ärieetika ja rahapesuvastasuse reeglid on tihti muutumas ja tekitavad mõnikord erinevaid arusaamu. Mõningate omaala parimate ekspertidega oleme loonud nii interaktiivsed e-õppekoolitused kui ka kontaktõppe vormis klassiruumikoolitused aitamaks ettevõtetel nende keerukate vastavuskontrollivaldkondadega toime tulla. Meie koolitused aitavad lahendada vastavuskontrollialaseid puudujääke ning tuvastada valdkondi, kus lisanduvat tähelepanu vaja oleks. Meie eesmärk ei ole mitte ainult miinimumnõuded rahuldada, vaid pakkuda ka tähenduslikku sisendit juhtkonnale, adresseerimaks antud tõsiseid riskikohti.

Kriisiõppused

Parim viis kriisiks valmis olla on harjutada. Mängides läbi erinevaid kriisistsenaariumeid interaktiivsel moel, ei harjutata ainult kriisihalduse protseduure, vaid tuvastatakse ka potentsiaalseid puudujääke, lünki ning ebakõlasid. Kasutades meie interaktiivset varalist kriisisimulatsioonitarkvara STRATEX, saame läbi viia kaasahaaravaid simulatsioone lauaõppustest stsenaariumipõhiste poliisiaruteludeni kui ka toetada integreeritud tehnilisi ja strateegilisi küberturbe õppuseid.

Õngitsuskampaaniad

Õngitsusrünnakute pidev tõus peamiseks ohuvektoriks toob kaasa loomuliku soovi kaitse otsimiseks. Mis oleks parem viis kontrollida oma organisatsiooni turbetaset õngitsusrünnakute vastu, kui läbi viia realistlik simulatsioon. Koosta päriseluline õngitsuskampaania koos kohandatud e-kirjadega ja hajutatud saatmisega koos meiega!

Kuidas me töötame?

Loading...

Võta meiega demo jaoks ühendust

Võta ühendust meie ekspertidega, et selgitada välja parim koolituslahendus ja sisu oma küberturbe ja vastavuskontrollialaseks vajaduseks meie arsenalist.