Vastavuskontroll

Vastavuskontroll eeldab üsnagi rangeid piire ihaldatava tulemuse saavutamiseks. Erinevate poliitikate ja protseduuride jõustamine võib olla töötajatele vastunäidustuslik ning neid pahameeles eemaletõukav. Oluline on hoopis lõbusate ja harivate treeningmaterjalide ja õpimeetodite kasutamine.

Vastavuskontrolli kursustekomplet on interaktiivne, kaasahaarav ja efektiivne tööriist, mis koosneb erinevatest õppe- ja testmoodulitest addresseerimaks inimriskikäitumist vastavuskontrolli vallas.

Koolitusmaterjalid põhinevad päriselulistel situatsioonidel aitamaks tagada realismi. Osalejatel palutakse reageerida vastavalt oma parimatele hinnangutele.
Igale osalejatele koostatakse kursuse läbimisel ülevaatlik riskiprofiil.

RiskSighti vastavuskontrolli kursustekomplekt koosneb andmekaitsest, korruptsioonivastasusest/ärieetikast ja rahapesuvastasusest.

Kursused on saadaval individuaalselt kui komplektina.

Vastavuskontroll tähendab, et ettevõte peab kinni rakenduvatest reeglitest ja seadustest.

Ettevõtete poolt usaldatud

Meie põhiväärtused

Ei ole olemas üheseid küberteadlikkuse koolitusi. Kohandamine on edu võti.

Harimise ja koolituste peale kulutatud aeg on hinnaline. Riskihindamine aitab korraga kaks eesmärki saavutada.

Küberteadlikkuse koolitused peavad olema süsteemsed ja pidevad, et tagada maksimaalne kasu.

Kuidas me töötame?

Andmekaitse

Personal

Mittetehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks osalemine andmekaitses, suhtumine ja distsipliine ettevõte personaliga seostuvates teemades.

Ettevõte

Mittetehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks ühiskondlik vastutustunne, parimad tavad andmekaitses ja relevantsed reeglid ning normid.

Andmed

Tehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks isikuandmed, tarkvaralahendustega seotud andmed ja andmebaasid kui ka andmed erinevates seadmetes.

Kliendid

Tehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks andmekaitse sotsiaalmeedias, e-mailid ja internet.

Korruptsioonivastasus

Personal

Mittetehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks abistavad teemad korruptsioonivastasuses ja panus sellesse kui ka üldine suhtumine.

Professionaalsed tegevused

Mittetehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks avalikud hanked, menetlused ja rahastused.

Võtmeterminid

Tehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks ametlikud terminid, avaliku võimuga seotud terminid ja seotud isikuga seotud terminid.

Kriitilised situatsioonid

Tehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks huvikonfliktid, altkäemaks ja suhted erinevate osapoolte vahel.

Rahapesuvastasus

Isiksus

Mittetehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks suhtumine, kommunikatsioon ja panus rahapesuvastases võitluses.

Organisatsioon

Mittetehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks organisatsioonikultuur, struktuur ja riskipõhine lähenemine rahapesuga võitlusel.

Teadmised

Tehnilised individuaalsed teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks tähtaeg ja kontseptsioon, sanktsioonid ja ülemaailmsed pingutused rahapesuga võitlusel.

Vältimine

Tehnilised ümbritsevad teemad on selle sektsiooni sisuks. Kajastatud on näiteks allikad, identifitseerimine ja klientide tundmine.

Tehniline võimekus

  • Individuaalne ja organisatsiooni riskiprofiil

  • Keeletugi 15-le erinevale keelele

  • Üksiksisselogimise võimekus (SAML, LDAP ja muu)

  • Kohandatud õpigruppide loomine detailseks analüüsiks

  • E-mailiteavitused kasutajatele

  • Kohandatav veebiliides

  • Multimeedia tugu (pildid, videod, manused ja muu)
  • Riskiprofiilide & kursuse tagasiside eksportimine

Võta meiega demo jaoks ühendust

Võta ühendust meie ekspertidega, et selgitada välja parim koolituslahendus ja sisu oma küberturbe ja vastavuskontrollialaseks vajaduseks meie arsenalist.

Viimased uudised